Sideoperatør

BeTogetherMedia B.V.
Ir. Jules Kayserdreef 9
5915 JP Venlo
Nederland


Tilbudt av:

Ingrid Lamers


Hjelp og support:

E-post: support@modenfrue.no


Innlemmelse:

Registrert i Handelsretten Melderslo
Registreringsområde: Horst aan de Maas
Registreringsnummer: 55093973


MVA-nummer:

NL8515.62.978. B.01


EU-kommisjonen gir en plattform for tvistbilde (OS). Platformen kan bli funnet på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vær oppmerksom på at vi er forpliktet til å delta i tvistbilæggelsesprosedyrer for Consumer Advice Bureau. Vi vil påpeke at vi verken er pålagt av lov eller villige til å delta i prosedyrer for tvisteløsning som involverer en forbrukergruppe.

Merknad til våre brukere:

modenfrue.no er en service tilbudt av BeTogetherMedia B.V..


Generelle bruksvilkår

Vi er underlagt norsk lov i henhold til Generelle bruksvilkår